Partnerlusprogramm

Antud partnerlusprogramm puudutab meie WooCommerce’i jaoks loodud mooduli soovitamist. Müüme mooduleid e-poodidele kasutuslitsentsi kujul aastase lepingu kaupa.

Pakume koostööpartneritele tulu teenimise võimalust

Teie jaoks tähendaks see sisuliselt seda, et kui soovitate firmale X meie loodud lahendust ja firma X tellib selle lahenduse, siis tänutäheks saate ühekordset vahendustasu 20% firma X aastase litsentsilepingu summast. Vahendustasu väljanõudmise õigus tekib 30 päeva möödumisel hetkest, mil plugina kasutuslitsentsi leping on jõustunud.

Programmi tehniline pool

Programmiga liitumise soovijatega sõlmime eraldi koostöölepingu (liitumise avalduse saate täita allpool) ning genereerime igale partnerile unikaalse lingi. Kui keegi klikib sellisel lingil, siis meie koduleht tuvastab, et tegemist on koostööpartneri lingilt tulnud külastusega ja salvestab külastaja seadmesse küpsise, mis sisaldab koostööpartneri ID-d. Kui too külastaja võtab kontaktivormi kaudu meiega ühendust, siis partneri ID tuleb tema e-kirjaga kaasa. Seega me näeme kohe kliendi e-kirjas ära, millise koostööpartneri lingi kaudu ta meid leidis. Küpsis talletub külastaja seadmes kuni 30 päeva ja selle aja jooksul on võimalik tuvastada, kui see sama külastaja peaks mõni teine päev meie kodulehele tagasi tulema ja alles siis kontakteeruma.

Samas on olemas ka võimalus, et küpsis ei salvestu külastaja seadmesse. See võib olla näiteks juhul, kui veebilehitsejas on parasjagu keelatud küpsiste salvestamine. Sellepärast oleks hea, kui mainitakse ikkagi ka kirjalikult ära, kes meid on soovitanud.

Olulisemad punktid koostöölepingust


3 Poole nr 1 (YesITworks OÜ) õigused ja kohustused:
3.1 Pool nr 1 kohustub genereerima Poolele nr 2 unikaalse lingi (edaspidi Link) veebilehele www.yesitworks.eu, mille kaudu kolmanda osapoole (edaspidi Klient) tehtud külastusi ning päringuid oleks võimalik tuvastada ning seostada Kliendi seadmesse salvestatava küpsise abil Poolega nr 2. Küpsis säilib Kliendi seadmes kuni 30 päeva alates tema esimesest külastusest. Pool nr 1 ei vastuta selle eest kui Klient avab Lingi küpsiseid mittelubava veebilehitsejaga ja tema hilisem(ad) külastus(ed) pole seetõttu tuvastatav(ad).
3.2 Pool nr 1 kohustub arve alusel maksma Poolele nr 2 vahendustasu juhul kui Klient on tellinud Toote ja sõlminud Poolega nr 1 Toote kasutuslitsentsi lepingu ja on täidetud üks järgnevatest tingimustest:

  • punktis nr 3.1 kirjeldatud viisil on selgelt tuvastatav, et Klient on leidnud Toote Poole nr 2 Lingi kaudu;
  • Klient on enne kasutuslitsentsi lepingu sõlmimist Poolele nr 1 kirjalikult maininud, et ta sai Toote osas informatsiooni Poolelt nr 2.

3.3 Pool nr 1 võib käesoleva lepingu 30-päevase etteteatamisega kirjalikult üles öelda kui ilmneb, et ta ei suuda lepingust tulenevaid kohustusi täita.

4 Poole nr 2 (partner) kohustused ja õigused:
4.1 Poolel nr 2 on õigus saada vahendustasu punktis 3.3 kirjeldatud juhtudel.
4.2 Vahendustasu väljanõudmise õigus tekib Poolel nr 2 pärast 30 päeva möödumist kuupäevast, mil kasutuslitsentsi leping Kliendi ja Poole nr 1 vahel on jõustunud.
4.3 Kui Klient taganeb kasutuslitsentsi lepingust 30 päeva jooksul, siis kaob Poolel nr 2 õigus välja nõuda tehingult vahendustasu.
4.4 Poolel nr 2 on õigus väljastada Poolele nr 1 arve väljateenitud vahendustasu summas punktis 4.2 kirjeldatud juhul.
4.5 Poolel nr 2 on õigus küsida näha tema vahendustasu arvestuse aluseks olevate Toote kasutuslitsentsi lepingute koopiaid.
4.6 Pool nr 2 võib antud koostöölepingu igal ajal lõpetada krjalikult taasesitaval viisil.
4.7 Teenitud vahendustasu eest on Poolel nr 2 võimalik arve esitada ainult sel ajal, kui koostööleping on kehtiv.

5 Vahendustasu suurus ja arvestuse alused
5.1 Vahendustasu protsent on 20%.
5.2 Vahendustasu arvestatakse ühekordselt vaid Poole nr 1 ja Kliendi vahel sõlmitud Toote kasutuslitsentsilepingus märgitud käibemaksuta litsentsi summalt. Toote seadistamise ja paigaldamise summat vahendustasu määramisel ei arvestata.

Programmiga liitumise avaldus    Tekkis küsimusi? Soovid hinnapakkumist?

    Võta meiega ühendust